Joy Henard Navigation
Joy Henard
Upcoming Events
Contact Joy Henard
School Phone:
903.838.8230
Conference Time:
12:30 - 1:25pm
Daily Schedule

Mrs. Henard's Math Class Schedule

 8:00 –  8:55am       7th Grade Math
 9:00 –  9:55am       8th Grade Algebra
10:00 – 10:55am      8th Grade  Pre-Algebra
11:00 –  11:55am      7th Grade Math
12:00 – 12:25pm      Lunch
12:30 –   1:25pm      Conference/Planning
  1:30 –  2:25pm       8th Grade Pre-Algebra
  2:30 –  3:25pm       7th Grade Math
  3:40 –  4:15pm       Math Tutorials (Monday, Tuesday, Thursday)